وزیر مخابرات: بعد از گذشت یک صد و چهل و هفت سال، هنوز هم خدمات پستی در افغانستان ابتدایی است.

Add comment


Security code
Refresh